Popis technických parametrů dalekohledů

Zvětšení:
udává, kolikrát dalekohled přibližuje pozorovaný objekt. Čím větší je zvětšení dalekohledu, tím jsou pozorované objekty větší. Například objekt vzdálený 1000 metrů, sledovaný dalekohledem, který zvětšuje 7x se jeví jako by byl ve vzdálenosti 143 metrů nebo byl 7x větší, než když jej pozorujeme pouhým okem.

Průměr objektivu:
je průměr přední čočky dalekohledu udávaný v mm. Průměr objektivu ovlivňuje spolu se zvětšením jas dalekohledu. Obecně platí, že čím větší průměr, tím více světla dopadne na plochu objektivové čočky.

Zorný úhel:
je úhel viditelného pole, měřený ze středu čoček objektivu dalekohledu ve stupních. Čím širší je zorný úhel, tím lépe se sledují pohybující se nebo rozložité objekty.

Zorné pole:
udává v metrech, jak velikou výseč obrazu budete dalekohledem vidět ve vzdálenosti 1000 m.

Optický výstup:
udává v mm, jaký svazek světelných paprsků dopadá na oko pozorovatele. Optický výstup je poměr průměru objektivu a zvětšení dalekohledu. Ideální hodnota optického výstupu je pro noční pozorování v rozmezí 5-7 mm, pro pozorování za denního světla zcela postačuje dalekohled s optickým výstupem 2-3 mm.

Relativní světelnost:
vyjadřuje relativní množství světla procházející optikou dalekohledu. Tato veličina je pouze teoretická a platí obecně pro všechny dalekohledy stejně: (průměr objektivu v mm : zvětšení)², neboli druhá mocnina Optického výstupu. Mnohem důležitější jsou však ostatní parametry.

Coating (úprava čoček):
sklo dalekohledu nepropouští celý svazek světelných paprsků, část světla se odráží od skla zpět do prostoru. Tento jev není při pozorování žádoucí, protože redukuje objem světla vytvářející obraz. Pro zlepšení stupně propustnosti se povrch skla potahuje tenkým filmem vlnové délky světla. Perfektní povlak by se tak měl skládat z více filmů (antireflexních vrstev) o síle vlnové délky pro každou barvu spektra.

FC - FullyCoated, jednoduchá antireflexní vrstva
MC - MultiCoated, do 7 vrstev
SMC (FMC) - Super (Fully) MultiCoated, nad 7 vrstev + přísady

HTC/DEC (úprava hranolů, čoček):
tato úprava zajišťuje až o 10% menší odraz světla na povrchu skleněných elementů, umožní tak více než 90% propustnost světla optikou.

Sklo BK7 a Bak4:
optické sklo BK7 (borokřemičité sklo) je pro denní pozorování zcela vyhovující a najdete jej v levnějších modelech dalekohledů. Jas může ke krajům zorného pole mírně klesat, což za slunečného počasí není téměř patrné.

Optické sklo BaK4 (baryové korunové sklo s minimálním rozptylem) je kvalitnější než BK7. Dalekohledy s hranoly ze skla BaK4 mají jasný a kontrastní obraz v celém zorném poli. V kombinaci s vícenásobnou antireflexní úpravou jsou vhodné pro pozorování i za zhoršených světelných podmínek.